Mrówki faraona

Gatunek ten prawdopodobnie przedostał się do Europy z Indii 100 lat temu. Ponieważ jest ciepłolubny zamieszkuje dziś bloki mieszkalne z centralnym ogrzewaniem. Odżywia się resztkami pokarmów ludzkich i produktami spożywczymi, zanieczyszczając je.

Mrówka faraona ( Monomorium pharaonis ) ma długość zaledwie 2mm, samice występują w barwie żółtej, samce zaś czarnej. Poza lokalami mieszkalnymi mogą występować w obiektach użyteczności publicznej- szpitalach, piekarniach, restauracjach, zakładach przetwórstwa spożywczego, hotelach. Zdarza się, że atakują ludzi, a ich bolesne ukąszenia pokrywają się bąblami.

Poważne zagrożenia epidemiologiczne stanowią w szpitalach. Przenosząc drobnoustroje mogą spowodować zakażenie sterylnej bielizny czy narzędzi i instrumentów medycznych. Mogą dostawać się pod opatrunki gipsowe i żerować na brzegu rany, bądź atakować ludzi z ropniakami, albo chorobami skórnymi.

Szczególnie niebezpieczne jest ich gnieżdżenie się w pokojach do dializy, na oddziałach intensywnej opieki medycznej, na oddziałach chirurgicznych, w salach operacyjnych, sterylizatorniach i prosektoriach.

Mrówki faraona są bardzo trudne w wytępieniu. Dlatego aby zapobiec ich rozprzestrzenianiu się i utrudnić zasiedlanie siedzib ludzkich, należy zadbać o szczelność pomieszczeń, zwłaszcza przy listwach podłogowych i w miejscach przy rurach kanalizacyjnych i grzewczych. W pomieszczeniach kuchennych należy usuwać wszelkie resztki jedzenia, by uniemożliwić owadom żerowanie na nich.