Szczur

Szczury są zaliczane do szkodników, stanowiących duże zagrożenie dla zdrowia człowieka, ze względu na przenoszone pasożyty i zarazki. Jednocześnie też wyrządzają bardzo duże szkody materialne, mogą przegryzać tekturę, drewno, cienkie blachy, osłony z miękkich metali, rury ołowiane, wszelkiego rodzaju maty i worki. 

Powodują w ten sposób duże straty. Mogą spowodować na przykład pękanie nadgryzionych worków podczas ładowania, krótkie spięcia w wyniku uszkodzenia przewodów elektrycznych, zawalanie się podgryzionych stropów w spichrzach, czy magazynach, a nawet całych budynków na skutek uszkodzenia fundamentów). Osiedlają się najchętniej w bliskim otoczeniu człowieka, w budynkach, szczególnie niższych jego częściach, w piwnicach, w rurach kanalizacyjnych, przy brzegach rzek.

Szczur jest zwierzęciem wszystkożernym, bez względu na stopień świeżości czy rozkładu pożywienia. Zadawala się produktami roślinnymi (jak ziarna, owoce) i pochodzenia zwierzęcego. Nie gardzi też skórą, rogiem, mydłem, świecami, korą drzew, odpadkami śmietników. Charakteryzują się tym, ze nie gromadzą zapasów, lecz przebywają blisko źródła skąd czerpią pokarm.

W Polsce najczęściej można spotkać Szczura Śniadego (Rattus rattus) i Szczura Wędrownego (Rattus norvegicus). Szczur Śniady ma długość ciała ok. 25 cm, przy czym ogon ma nieco dłuższy. Ubarwienie sierści jest najczęściej ciemnoszare, lub czarne. Charakteryzuje się bardzo dobrą umiejętnością wspinania.

Szczur Wędrowny jest większy od Szczura Śniadego (długość ciała - 30 cm), w przeciwieństwie do niego ma mniejszy ogon w stosunku do długości ciała, i mniejsze owłosione uszy. Ma ubarwienie sierści brunatne lub brązowo- szare. Charakterystyczna dla niego jest świetna umiejętność pływania. Podstawowym sposobem na pozbycie się tych zwierząt jest uniemożliwienie im wtargnięcia do pomieszczeń i wędrówki po nich. By tego dokonać należy zlikwidować wszelkie otwory, szpary oraz nieszczelności w fundamentach, ścianach, drzwiach, oknach, podłogach i sufitach, wokół przewodów wodnokanalizacyjnych, elektrycznych itp. Istotnym warunkiem uniknięcia tych gryzoni jest też utrzymywanie higieny w pomieszczeniach i ich otoczeniu. Wciąż jednak najskuteczniejszym sposobem w zwalczaniu tych gryzoni pozostają preparaty chemiczne.