Blattanex Zel 5g.

28,00 zł

Co zwalcza
Karaczany
Miejsce stosowania
Sposób użycia
Wewnątrz budynków, pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynowe, restauracje, zakłady przetwórstwa spożywczego, sklepy, placówki służby zdrowia, hotele, szkoły, środki lokomocji (samoloty, statki, pociągi), zsypy, miejsca gromadzenia odpadów, studzienki ściekowe