Cyflok - granulat na muchy

50,00 zł

Szczegóły produktu
Cyflok- granulat na muchy jest środkiem owadobójczym w formie granulatu do zwalczania much w domach, pomieszczeniach użyteczności publicznej (sklepy, rewstauracje, piekarnie, magazyny, itp.) oraz w pomieszczeniach inwentarskich (obory, chlewnie, stajnie, kurniki, klatki, itp.). Skuteczny wobec muchy domowej (Musca domestica). Produkt wykazuje skuteczność po 5 godzinach. Pełna ochrona zapewniona jest po 8 godzinach. Zawiera substancję o wyjatkowyo gorzkim smaku: benzoesan denatonium, która zabezpiecza przed przypadkowym spożyciem przez ludzi i zwierzęta. Produkt do stosowania powszechnego.

Skład:
substancja czynna: ACETAMIPRYD
5kg/kg
zawiera: cis-trikoz-9-en::<1g/kg

Sposób stosowania
Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrozności. Przed uzyciem zapoznać się z treścią etykiety.                                                              Zaleca się stosować granulat w ilości ok. 25g na powierzchnię 10m2 w miejscach częstego gromadzenia się owadów (miejsca nasłonecznione, parapety, okiennice, framugi itp.) poza zsiegiem zwierząt. Dla uzyskania silniejszego efektu biobójczego należy wysypać produkt na spodek lub bezpośrednio na podłogę i delikatnie zwilżyć wodą. Najlepsze efekty osiąga się wykładając granulat w wielu miejscach. Należy unikać miejsc zimnych i suchych, gdyż muchy wybierają miejsce ciepłe do odpoczynku.

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i dobrze wentylowanym magazynie, z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, źródeł ciepła i ognia, w miejscach niedostępnych dla osób nieupoważnionych, a zwłaszcza dzieci. Chronić przed wilgocią.