Półmaska filtrująca

3,50 zł

Szczegóły produktu
Półmaska filtrująca jest kompletnym sprzętem ochrony dróg oddechowych. Przeznaczona wyłącznie do ochrony dróg oddechowych przed nietrującymi stałymi i ciekłymi cząstkami takimi, jak pyły, dymy, aerozole i mgły.

Nie może być stosowana w pomieszczeniach o nieodpowiedniej wentylacji i małej kubaturze (studzienki, kanały, zbiorniki itp.), ze względu na możliwość wystąpienia niedoboru tlenu (tj. poniżej 17% obj.). Półmaska filtrująca nie zapewniają tez ochrony przed gazami i parami. Nie chroni przed cząstkami materiałów rakotwórczych i radioaktywnych oraz mikrorganizmami, jak  wirusy i grzyby.

Półmaska nie może być stosowana przez użytkowników posiadajających zarost na linii przylegania do twarzy.
Półmaska jest przeznaczona do wielokrotnego stosowania.
Do opakowania dołączane sąrękawiczki ochronne.