Rat Killer Perfect Pasta 200g.

11,00 zł

Rat Killer Perfekt Pasta Substancja aktywna Brodifakum – 0,0025%

Co zwalcza:
Szczury i myszy

Miejsca stosowania: 
Pomieszczenia użyteczności publicznej, hotele, pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia produkcyjne, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia handlowe, pomieszczenia inwentarskie, obory, chlewnie, mleczarnie i inne.

Dawkowane:
Porcja 4 torebek (ok. 50 g) co 5 – 10 m (szczury) Porcja 2 torebki (ok. 25 g) co 2 – 5 m (myszy)
UWAGA
Spożytą trutkę należy systematycznie uzupełniać aż do momentu całkowitego wytępienia gryzoni, co następuje po 2 tygodniach od wyłożenia trutki. Gryzonie zaczynają padać po 4 – 5 dniach od momentu spożycia. Preparat ten jak pozostałe preparaty Rat Killer, zawiera substancje powodujące mumifikację (zasuszanie) gryzonia po śmierci.